Υγειονομικό Πρωτόκολλο COVID-19

Το σχέδιο δράσης του ξενοδοχείου μας συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Με το σχέδιο δράσης παρουσιάζεται εγγράφως η λήψη μέτρων πρόληψης και διαχείρισης ύποπτων κρουσμάτων από το ξενοδοχείο μέσω πρωτοκόλλων. Ειδικότερα, με το σχέδιο δράσης:

 • αποτυπώνεται το γεγονός ότι το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου & των επιμέρους πρωτοκόλλων ανά τμήμα του καταλύματος με αντίστοιχη αναφορά των ατόμων, της διάρκειας και του τρόπου της εκπαίδευσης.
 • αποτυπώνεται η συνεργασία με ιατρό ο οποίος ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ για τον έλεγχο του COVID-19.
 • Αποτυπώνεται η πιστοποίηση του τουριστικού καταλύματος ως προς τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

Ειδικότερα για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος ακολουθείται το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Προσωπικό καταλύματος έχει εκπαιδευτεί στα παρακάτω:

 • Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών
 • Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό
 • Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
 • Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
 • Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής
 • Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο

Αρχείο καταλύματος και βιβλίο συμβάντων

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο.

Δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 Υπηρεσίες καταλύματος

❖    Υπηρεσία υποδοχής

 • Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), να κρατά αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφυγή χειραψιών κτλ) και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.
 • Αποφυγή τοποθέτησης σε θέσεις υποδοχής ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 •  Όταν ζητείται, υπάρχει δυνατότητα: α) ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή και γ) παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων βασικών υγειονομικών οδηγιών.
 • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
 • Στην υποδοχή (reception desk) υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη.
 • Τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk).
 • Για τη διατήρηση αποστάσεων το κατάλυμα εφαρμόζει κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), με προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης.
 • Αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out - τήρηση αποστάσεων
 • Προωθουμε τη χρήση ηλεκτρονικών εναλλακτικών για το check in-check out (πχ mobile concierge, χρήση tablets που μπορούν να απολυμανθούν μετά από κάθε χρήση).
 • Συνιστάται στους πελάτες μας η ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις), η ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Απολύμανση των key cards.
 • Διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών (check out μέχρι τις 11.00 πμ και check in από τις 3.00 μμ).
 • Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες.

❖    Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα, απολύμανση, housekeeping), δωματίων και κοινόχρηστων χώρων

 • Πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης με βαση τις σχετικές Οδηγίες ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ.
 • Ειδικές Οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος με τις σχετικές Οδηγίες ΕΘΝΙΚΌΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΥΓΕΊΑΣ.
 • Ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων)
 • Σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια)
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί χειρουργική μάσκα πάνινη, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Απομάκρυνση διακοσμητικών αντικειμένων από το δωμάτια (μαξιλαριών, κλινοσκεπασμάτων)
 • Απομάκρυνση κοινόχρηστων αντικειμένων πολλαπλής χρήσης όπως μενού, περιοδικά, κλπ.
 • Τοποθέτηση καλύμματος μιας χρήσης στα χειριστήρια της τηλεόρασης.
 • Οι υφασμάτινες επιφάνειες (πχ. ταπετσαρίες επίπλων) καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°).
 • Άνοιγμα θυρών και παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου καθημερινά.
 • Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που ασχολείται με τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας)
 • Τα χρησιμοποιημένα υφάσματα, τα κλινοσκεπάσματα και πετσέτες τοποθετούνται σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
 • Προσεκτικός διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών.
 • Τα καρότσια για την μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση.
 • Κατά την αποθήκευση των καθαρών ειδών ιματισμού λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση αυτών σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά του ιματισμού στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.).

❖   Υπηρεσίες εστίασης (τραπεζαρίες/χώροι κοινού), παρασκευαστήρια

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εστιατόρια a la carte, τα εστιατόρια με μπουφέ/αίθουσες πρωινού, τα μπαρ σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

Παρασκευαστήρια/κουζίνα:

 • Τήρηση HACCP
 • Παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο προσωπικό και πάντα φορώντας γάντια και μάσκα.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, που υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο της κουζίνας.

❖   Εστίαση:

 • Λειτουργία εστιατορίου, μπαρ κτλ. σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Εστιατόριο και μπαρ με διαμορφωμένο χώρο βάση των διατάξεων.
 • Εστιατόριο - μπαρ με διευρυμένο ωράριο.
 • Πρωινό buffet σερβιριζόμενο από το προσωπικό με ΜΑΠ.
 • Στα τραπέζια θα υπάρχουν χάρτινες πετσέτες αντί για υφασμάτινες.
 • Απομάκρυνση έντυπων καταλόγων, το μενού θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στο site του ξενοδοχείου ή σε έντυπη μορφή μιας χρήσης.

❖    Κολυμβητικές δεξαμενές, Λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 • Εσωτερικές κολυμβητικές δεξαμενές: Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών κολυμβητικών δεξαμενών.
 • Χλωρίωση: σωστή λειτουργία, ελεγχος και συντήρηση συστημάτων χλωρίωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσια.
 • Ρύθμηση του pH: οι τιμές του pH στο νερό των εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, διατηρούνται στα όρια που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Τακτική μέτρηση και τήρηση αρχείων καταγραφής.
 • Αριθμός λουομένων: ο μέγιστος συνολικός αριθμός των εισερχομένων εντός της δεξαμενής κάθε στιγμή δεν θα είναι μεγαλύτερος από έναν λουόμενο ανά 2,5 m2 επιφανείας νερού.
 • Τήρηση απόστασης: η διάταξη των καθισμάτων (ξαπλώστρες, καρέκλες, κτλ.) 2 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση.
 • Συχνή αποτελεσματική απολύμανση στα καθίσματα, τα τραπέζια, μετά από κάθε αλλαγή πελατών και απολύμανση κάθε ξαπλώστρας/καθίσματος μετά από κάθε χρήση.

❖    Κλιματισμός και αερισμός χώρων

Τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

❖    Κοινόχρηστοι χώροι (ανοιχτοί και κλειστοί)

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά κοκ (εξαιρουμένων των deck γύρω από τις κολυμβητικές δεξαμενές - βλ. παραπάνω για κολυμβητικές δεξαμενές).

 • Λειτουργία των χώρων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Σύσταση για αποφυγή χρήσης ανελκυστήρων εφοσον δυναται. Τοποθέτηση απολυμαντικών στις εισόδους και σύσταση για χρήση κατά την είσοδο και έξοδο. Συχνή καθαριότητα ανελκυστήρων με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.
 • Σήμανση για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν αποστάσεις - εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο.
 • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  θα εχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά διαλύματα.
 • Προτροπή των πελατών για self-service parking αντί για υπηρεσία valet.
 • Αναστολής λειτουργίας του business center.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας  +30 26613 60400

Ιδιωτική Κλινική Μάνεσης +30 26610 81300

Ιδιωτική Κλινική Μάστορας  +30 26610 36044

ΕΚΑΒ Κέρκυρας +30 26610 32333

Φαρμακείο Δασιάς Καζιάνης Πέτρος +30 26610 93129

ΕΟΔΥ     +30 210 5212000

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας +30 213 1510100

Υπουργείο Τουρισμού  +30 210 3736001